خبرهای روز 27 مهر

 

 

قیمت میلگرد -آهن -ورق چهارشنبه 27 مهرماه 1390

به روز رسانی قیمتها، هر روز ساعت 12:00 الی 13:00


با توجه به نوسانات لحظه ای قیمتها، جهت تأیید قیمت، خرید محصول و اطلاع از سایر قیمتها با ما تماس بگیرید:
03312232677 - 03312232676

 

نوع محصول

کارخانه

قیمت

محل تحویل

8   کلاف آجدار

تاکستان

950

کارخانه

8   کلاف آجدار

نوشهر

950

کارخانه

8   کلاف آجدار

یزد

948

کارخانه

8   کلاف آجدار

نوشهر

950

کارخانه

8   کلاف آجدار

اهواز

960

کارخانه

8   شاخه آجدار

بناب

950

کارخانه

 

 

 

 

نوع محصول

کارخانه

قیمت

محل تحویل

10 شاخه آجدار

قزوین

940

کارخانه

10 شاخه آجدار

بناب

950

کارخانه

10 شاخه آجدار

پارس آرمان

935

کارخانه

10 کلاف آجدار

الیگودرز

960

کارخانه

 

 

 

نوع محصول

کارخانه

قیمت

محل تحویل

12 شاخه آجدار

قزوین

940

کارخانه

12 شاخه آجدار

یزد/آلیاژی

974

کارخانه

12 شاخه آجدار

بناب

950

کارخانه

خبرهای روز27/7

قيمت ميلگرد چهارشنبه 27 مهرماه 1390

به روز رساني قيمتها، هر روز ساعت 12:00 الي 13:00

با توجه به نوسانات لحظه اي قيمتها، جهت تأييد قيمت، خريد محصول و اطلاع از ساير قيمتها با ما تماس بگيريد:
03312232677 - 03312232676

--------------------------------------------------------------------------------

نوع محصول کارخانه قيمت محل تحويل
5.5     کلاف روس-اوکراين 1100 بندر انزلي
5.5     کلاف چين 1040 بندر امام
6.5  1500 کيلويي روس-اوکراين 985 بندر انزلي
6.5   1400 کيلويي چين 965 بندر امام


--------------------------------------------------------------------------------

نوع محصول کارخانه قيمت محل تحويل
8   کلاف آجدار تاکستان 950 کارخانه
8   کلاف آجدار نوشهر 950 کارخانه
8   کلاف آجدار يزد 948 کارخانه
8   کلاف آجدار نوشهر 950 کارخانه
8   کلاف آجدار اهواز 960 کارخانه
8   شاخه آجدار بناب 950 کارخانه--------------------------------------------------------------------------------

نوع محصول کارخانه قيمت محل تحويل
10 شاخه آجدار قزوين 940 کارخانه
10 شاخه آجدار بناب 950 کارخانه
10 شاخه آجدار پارس آرمان 935 کارخانه
10 کلاف آجدار اليگودرز 960 کارخانه


--------------------------------------------------------------------------------


نوع محصول کارخانه قيمت محل تحويل
12 شاخه آجدار قزوين 940 کارخانه
12 شاخه آجدار يزد/آلياژي 974 کارخانه
12 شاخه آجدار بناب 950 کارخانه
12 شاخه آجدار کرمان 930 کارخانه
12 شاخه آجدار آريا ذوب 940 کارخانه
12 کلاف آجدار اليگودرز 955 کارخانه


--------------------------------------------------------------------------------نوع محصول کارخانه قيمت محل تحويل
14 شاخه آجدار قزوين 940 کارخانه
14 شاخه آجدار بناب 935 کارخانه
14 شاخه آجدار نوشهر 929 کارخانه
14 شاخه آجدار اهواز 935 کارخانه
14 شاخه آجدار ذوب آهن 955 کارخانه
14 شاخه آجدار بلاروس 945 بندر انزلي


--------------------------------------------------------------------------------نوع محصول کارخانه قيمت محل تحويل
16 شاخه آجدار ذوب آهن 955 کارخانه
16 شاخه آجدار نيشابور 930 کارخانه
16 شاخه آجدار قزوين 940 کارخانه
16 شاخه آجدار اهواز 930 کارخانه
 

خبرهای روز

 

قیمت میلگرد- اهن - نبشی - ورق چهارشنبه 27 مهرماه 1390

به روز رسانی قیمتها، هر روز ساعت 12:00 الی 13:00

با توجه به نوسانات لحظه ای قیمتها، جهت تأیید قیمت، خرید محصول و اطلاع از سایر قیمتها با ما تماس بگیرید:
03312232677 - 03312232676

 

نوع محصول

کارخانه

قیمت

محل تحویل

8   کلاف آجدار

تاکستان

950

کارخانه

8   کلاف آجدار

نوشهر

950

کارخانه

8   کلاف آجدار

یزد

948

کارخانه

8   کلاف آجدار

نوشهر

950

کارخانه

8   کلاف آجدار

اهواز

960

کارخانه

8   شاخه آجدار

بناب

950

کارخانه

  

نوع محصول

کارخانه

قیمت

محل تحویل

10 شاخه آجدار

قزوین

940

کارخانه

10 شاخه آجدار

بناب

950

کارخانه

10 شاخه آجدار

پارس آرمان

935

کارخانه

10 کلاف آجدار

الیگودرز

960

کارخانه

 نوع محصول

کارخانه

قیمت

محل تحویل

12 شاخه آجدار

قزوین

940

کارخانه

12 شاخه آجدار

یزد/آلیاژی

974

کارخانه

12 شاخه آجدار

بناب

950

کارخانه

12 شاخه آجدار

کرمان

All Rights Reserved.Copyright © 2009-2010 www.WebNet.Ir